NaslovnicaOpćinska upravaNatječaji i oglasiJavna nabava2017.

Sukladno članku 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14) obaveza ugovornih tijela je da u roku 60 od dana donošenja proračuna donesu plan nabave za sve nabave čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđenih u članku 14. stavak 1. Zakona i isti objave na svojim internetskim stranicama.

Sukladno navedenim zakonski odredbama općina Grude je na temelju stvarnih potreba i planiranih sredstava u Proračunu općine Grude formira Plan nabave koji sadrži: redni broj nabave, oznaku iz JRJN, predmet nabave, procijenjenu vrijednost nabave ako je poznata, vrstu postupka javne nabave, sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum, planirani početak postupka javne nabave, konto proračuna na kojem su osigurana sredstva za predmetnu javnu nabavu, te planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma.

Plan javne nabave podložan je promjenama ukoliko se pojave nove potrebe ili mogućnosti nabave roba, radova ili usluga, a sve izmjene i dopune biti će vidljivo označene u odnosu na osnovni plan i odmah će biti objavljene na internetskim stranicama.

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA - OPĆINA GRUDE 

PLAN NABAVE OPĆINE GRUDE ZA 2017. GODINU

DOPUNA PLANA NABAVE OPĆINE GRUDE ZA 2017. GODINU

DOPUNA PLANA NABAVE OPĆINE GRUDE ZA 2017. GODINU II

DOPUNA PLANA NABAVE OPĆINE GRUDE ZA 2017. GODINU III

PLAN NABAVE JU VRILO ZA 2017. GODINU

# Naziv Datum objave
1 Nabava radova izgradnje infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Grude, Pogana Vlaka-Poljanice Faza II 27 rujna 2017
2 Nabava usluga čišćenja i održavanja lokalnih cesta u zimskom razdoblju na području općine Grude sukladno planu zimskog održavanja za 17/18 17 kolovoza 2017
3 Nabava radova zamjene podova u područnoj Osnovnoj školi Tihaljina 26 lipnja 2017
4 Nabava radova nadogradnje upravljačkih ormara i izgradnje sustava automatskog upravljanja u vodocrpilištu Grudsko Vrilo 16 lipnja 2017
5 Nabava radova izrade rupa za betonske rasvjetne stupove 22 svibnja 2017
6 Nabava radova izgradnje nogostupa u ulici Viteza Ranka Bobana i Parku Hrvatskih Velikana faza II 18 svibnja 2017
7 Nabava radova asfaltiranja lokalnih cesta 18 svibnja 2017
8 Nabava hotelsko restoranskih usluga za potrebe općine Grude 10 svibnja 2017
9 Nabava lampi i pripadajućeg elektromaterijala za javnu rasvjetu 02 svibnja 2017
10 Nabava usluga nadogradnje videonadzora na Carinskom terminalu Grude 28 ožujka 2017

Stranica 1 od 2

e-registar

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar

Vrijeme u Grudama

Temperatura: 1.9 °C
Tlak zraka: 984.0 mbar
Relativna vlaga: 100.0 %
Brzina vjetra: 0.9 m/s
Smjer vjetra: SZ
Udar vjetra: 2.1 m/s
Količina oborina: 0.0 l
Ažurirano: 14.12.2017 09:00

ss2017

Prostorna osnova općine Grude

prostorna-osnova

Pretraživanje

trebizat-heritage-trails