NaslovnicaNovostiPriopćenje sa 20. sjednice Općinskog vijeća Grude

Priopćenje sa 20. sjednice Općinskog vijeća Grude

Priopćenje sa 20. sjednice Općinskog vijeća Grude

Općinsko vijeće Grude održalo je 20. sjednicu 28. veljače 2019. godine. Dnevni red od 16 točaka, dostavljen u materijalima za sjednicu, dopunjen je sa 2 nove točke: 17. Prijedlog Odluke o odobravanju prijave na javni natječaj Javnom poduzeću“KOMUNALNO” d.o.o Grude za nabavku poslovnog prostora i 18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Kulturni dom “Antun Branko Šimić” Grude.

Izvod iz Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Grude jednoglasno je usvojen, bez primjedbi.

Na upit Ivana Lukende o izgradnji dionice vodovoda Tkanice u Tihaljini odgovorio je Ljubo Grizelj, Općinski načelnik. Na upit Dragana Iličića Ljubo Grizelj, Općinski načelnik, je odgovorio o nastavku izgradnje javne rasvjete od Elić Luke do Crkve Škevina Njiva. Na upit Ivana Ančića Ljubo Grizelj, Općinski načelnik, je pojasnio planove sanacije lokalne ceste Cerov Dolac-Tihaljina.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojeni: Izvješće o radu Javne ustanove “VRILO” Grude u 2018. godini, Izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove “VRILO” Grude u 2018. godini i Financijski plan Javne ustanove “VRILO” Grude za 2019. godinu.

Izvješća o radu Općinskog izbornog povjerenstva Grude i Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2018. godini, jednoglasno su usvojena.

Zaključak o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Grude u 2019. godini jednoglasno je usvojen.

Zaključkom o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Donji Mamići određena je prodaja građevinske parcele površine 46.550 m2.

Zaključkom o davanju ovlasti Općinskom načelniku za prijavu na javni natječaj i zaključivanje ugovora o kupovini nekretnina Općinski načelnik je ovlašten za prijavu na javni natječaj uključivo i sklapanje notarski obrađenih ugovora.

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa u Gospodarskoj zoni Grude “Pogana Vlaka-Poljanice” utvrđene su privatne parcele u svrhu provedbe postupka izvlaštenja.

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu K.o. Ružići i K.o. Grude jednoglasno je usvojena.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojeni: Zaključak o izmjeni Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Ružići i K.o. Grude i Zaključak o izmjeni Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Ružići i K.o. Donji Mamići.

Odlukom o prihvaćanju pribavljenog bankovnog jamstva u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH odobreno je prihvaćanje bankarskog jamstva za osiguranje plaćanja dijela naknade za korištenje Carinskog terminala.

Odlukom o otpisu dugova zakupoprimateljima poslovnih prostora u vlasništvu općine Grude izvršen je otpis dugova zbog zastare.

Jednoglasno usvojenom Odlukom o odobravanju prijave na javni natječaj Javnom poduzeću“KOMUNALNO” d.o.o Grude za nabavku poslovnog prostora omogućena je JP “KOMUNALNO” d.o.o. Grude nabavka poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Kulturni dom “Antun Branko Šimić” Grude.

e-registar

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar

Vrijeme u Grudama

Temperatura: 22.2 °C
Tlak zraka: 988.2 mbar
Relativna vlaga: 42.0 %
Brzina vjetra: 5.0 m/s
Smjer vjetra: JI
Udar vjetra: 9.1 m/s
Količina oborina: 0.0 l
Ažurirano: 24.4.2019 17:00

ss2017

Prostorna osnova općine Grude

prostorna-osnova

Pretraživanje

trebizat-heritage-trails