NaslovnicaNovostiOdluka o odabiru kandidata po Javnom pozivu za stjecanje prvog radnog iskustava kroz status volontera

Odluka o odabiru kandidata po Javnom pozivu za stjecanje prvog radnog iskustava kroz status volontera

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

                                        Broj: 02-34-92-4/19

                                       Grude, 28. veljače 2019. godine

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08 i 2/13), na prijedlog Povjerenstva za prijem kandidata za stjecanje prvog radnog iskustava kroz status volontera broj: 02-34-92-3/19 od 27.02.2019. godine, Općinski načelnik donosi

O D L U K U

o odabiru kandidata po Javnom pozivu

za stjecanje prvog radnog iskustava kroz status volontera

I.

Na temelju provedenog javnog natječaja za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva broj: 02-34-92/18 od 18.01.2019. godine i analize pristiglih prijava formirana je konačna ranglista kandidata:

  1. Martina Mikulić;
  2. Ivan Kolak;
  3. Ante Barić;
  4. Marija Čepo;
  5. Ivana Kordić;
  6. Marija Marić;
  7. Marija Udovičić;
  8. Danijela Vekić;

II.

Ova odluka je konačna i protiv iste se ne može izjaviti prigovor.

                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                          Ljubo Grizelj

e-registar

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar

Vrijeme u Grudama

Temperatura: °C
Tlak zraka: mbar
Relativna vlaga: %
Brzina vjetra: m/s
Smjer vjetra:
Udar vjetra: m/s
Količina oborina: l
Ažurirano:

ss2017

Prostorna osnova općine Grude

prostorna-osnova

Pretraživanje

trebizat-heritage-trails