NaslovnicaNovostiPriopćenje sa 13. sjednice Općinskog vijeća Grude

Priopćenje sa 13. sjednice Općinskog vijeća Grude

Općinsko vijeće Grude održalo je 13. sjednicu 4. travnja 2018. godine. Dnevni red od 24 točke, dostavljen u materijalima za sjednicu izmijenjen je na način da je dodana nova 25. točka, jednoglasno je usvojen. Svi predloženi akti su usvojeni. Izvod iz zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. Nije bilo vijećničkih pitanja.

Izvješće o radu Općinskog načelnika u 2017. godini usvojeno je s 21 glasom “za” i 3 suzdržana glasa. Nakon glasovanja, s 21 glasom “za” i 3 suzdržana glasa, usvojeno je Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude za 2017. godinu.

Izvješće o radu JP “KOMUNALNO” Grude u 2017. godini jednoglasno je usvojeno. Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojena Izvješća o radu Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude, Srednje škole Antuna Branka Šimića Grude, Crvenog križa Grude, Vatrogasnog društva Grude i Dragovoljnog vatrogasnog društva Gorica u 2017. godini.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojena Izvješća o radu športskih klubova u 2017. godini: HNK “Grude” Grude, KK “Grude” Grude, HNK “Drinovci” Drinovci i HŽRK “Grude” Grude.

Izvješća o radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata General Blago Zadro Grude, Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata Grude i Udruge branitelja i invalida Domovinskog rata liječenih od PTSP-a Grude u 2017. godini, jednoglasno su usvojena.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Dragićina, K.o. Ružići i K.o. Donji Mamići određeno je pet građevinskih parcela.

Odluka o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u K.o. Ružići i K.o. Donji Mamići jednoglasno je usvojena.

Zaključkom o odobravanju prodaje zemljišta u K.o. Dragićina izravnom pogodbom odobrena je prodaja građevinskog zemljišta između dvije vlasničke parcele.

Zaključkom o odobravanju prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Pogana Vlaka-Poljanice izravnom pogodbom odobrena je prodaja građevinskom zemljišta Gospodarskom društvu “PUTOVI” Grude.

Zaključak o zamjeni nekretnina između općine Grude i PUTOVI d.o.o. Grude kao i Zaključak o odobravanju prodaje zemljišta u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom Gospodarskom društvu “PUTOVI” Grude, jednoglasno su usvojeni.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnatelja JU “VRILO” Grude usvojen je s 23 glasa “za” i jednim glasom “protiv”.

Jednoglasno usvojenim Zaključkom imenovano je Povjerenstvo za izmjenu katastarskih granica između K.o. Dragićina i K.o. Ružići u naselju Dubrava.

 

 

e-registar

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar

Vrijeme u Grudama

Temperatura: °C
Tlak zraka: mbar
Relativna vlaga: %
Brzina vjetra: m/s
Smjer vjetra:
Udar vjetra: m/s
Količina oborina: l
Ažurirano:

ss2017

Prostorna osnova općine Grude

prostorna-osnova

Pretraživanje

Investicijski-profil-Grude-ENG-WEB Page 01

trebizat-heritage-trails