NaslovnicaNovostiPriopćenje sa 10. sjednice Općinskog vijeća Grude

Priopćenje sa 10. sjednice Općinskog vijeća Grude

grb

Općinsko vijeće Grude održalo je 10. sjednicu 15. prosinca 2017. godine. Dnevni red od 12 točaka dostavljenih u materijalima za sjednicu, dopunjen je s dvije nove točke. Svi predloženi akti su usvojeni.

Nakon glasovanja, usvojeni su: Rebalans proračuna općine Grude za 2017. godinu, Proračun općine Grude za 2018. godinu i Odluka o izvršenju Proračuna općine Grude za 2018. godinu.

Usvojenim Programom rad Općinskog vijeća Grude za 2018. godinu, pored redovnih aktivnosti, planirano je imenovanje Odbora za reviziju JP KOMUNALNO d.o.o. Grude i davanje suglasnosti na imenovanje ravnatelja JU VRILO Grude i Centra za socijalni rad Grude.

Nakon razrješenja dosadašnjeg Odbora za dodjelu javnih priznanja imenovan je novi Odbor za dodjelu javnih priznanja.

Odlukom o odobravanju prolongacije bankovnog jamstva u korist UINO BiH jamči se uplata dijela sredstava od naplate na Robnom terminalu Grude.

Odlukom o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u Gospodarskoj zoni “Pogana Vlaka-Poljanice” biti će ponuđene dvije parcele na prodaju putem javne licitacije.

Odlukon o potpori investitorima u Gospodarskoj zoni “Pogana Vlaka-Poljanice” Grude invvestitor koji ishodi uporabnu dozvolu će imati potporu u iznosu od 2 KM/m2.

Zaključkom o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja JP Komunalno Grude dana je suglasnost na imenovanje Vjekoslava Filipovića za ravnatelja ovog pdouzeća.

Odluka o usvajanju sanacijskog plana za K.o. Grude-grad je donijeta u sklopu registracije nekretnina koji financira Svjetska banka

Zaključkom o davanju ovlaštenja za zaključivanje ugovora o zamjeni nekretnina i prodaji nekretnine data je suglasnost Općinskom načelniku za zakljičivanje ugovora sa Ivanom Sesarom iz Gruda.

 

 

e-registar

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar

Vrijeme u Grudama

Temperatura: °C
Tlak zraka: mbar
Relativna vlaga: %
Brzina vjetra: m/s
Smjer vjetra:
Udar vjetra: m/s
Količina oborina: l
Ažurirano:

ss2017

Prostorna osnova općine Grude

prostorna-osnova

Pretraživanje

Investicijski-profil-Grude-ENG-WEB Page 01

trebizat-heritage-trails