NaslovnicaKontakti

Kontakti

Važniji kontakti

Opis poslova

Telefon

e-mail

Centrala

660 900

 

Tajnica načelnika

660 901

Šef ureda načelnika

660-911

Predsjednik Općinskog vijeća

660 932

Tajnik Općinskog vijeća

660 927

Etički  odbor

 

Odnosi s javnošću  

Matični uredi

Grude

660 928  

Sovići

670 236

Drinovci

672 488

Donji Mamići

675 024

Ružići

 674-003

Tihaljina

 673-100

 

 

O p ć i n s k e    s l u ž b e

Opis poslova, ime i prezime

e-mail

telefon

Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti

Pomoćnik načelnika - Franjo Barić, dipl. iur.

660 914

Viši referenti za poslove prijamnog ureda i za administrativno tehničke-poslove - Ružica Gudelj

660 917

Viša referentica za poslove pismohrana - Ljubica Brnadić

660 926

Viša referentica za poslove ovjeravanja rukopisa, prijepisa i potpisa - Javorka Iličić

660 917

Odjel za branitelje iz Domovinskog rata

Šef odjela - Drago Vlašić, dipl.iur.

 

660 925

Viša  referentica za obračun i isplatu naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite - Mira Barić

660 926

Odjel za društvene djelatnosti

Šef Odjela - Srećko Mikulić, prof.

Viši referent za kulturnu baštinu - Vlado Bogut

IT Administrator - Dalibor Zorić ing. rac.

660 908

660 937

660 922

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske posl. i katastar

Pomoćnik načelnika - Mladenko Barić, dipl. iur.

660 915

Odjel za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar

Šefica Odjela - Antonela Slišković, dipl.ing.

660 923

Stručna savjetnica za imovinsko-pravne poslove - Mirjana Bilić, dipl.iur.

660 939

Viši samostalni referenti za poslove katastra - Iva Miličević, ing., Vedran Sosa, ing.

660 920

Viša referentica za poslove održavanja katastra - Gordana Mikulić

660 935

Referentice za katastarsko knjigovodstvo - Nada Bošnjak

660 933

Odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Šefica Odjela - Tatjana Zorić, dipl. ing.

660 929

Viša stručna savjetnica za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliše - Nediljka Alerić, dipl.ing.

 

660 929

Viši stručni suradnik za prostorno planiranje i zaštitu okoliša - Anđelka Zucić, dipl. ing. 660 929

Viša stručna suradnica za pravne poslove u djelokrugu prostornog uređenja, graditeljsva, stambenih poslova i zaštite okoliša - Jasna Vidović, dipl.iur.

660 929

Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu

Pomoćnik načelnika -

 

660 913

Viša stručna savjetnica za gospodarsko-upravne poslove - Ljiljana Lukenda, dipl.iur.

660 924

Viši stručni savjetnik poslove vodoprivrede - Veselko Spajić,  dipl.ing.

662 337

 Šef odjela za razvoj - Zdenko Spajić

660 934

Viši referent za mobiliziranje i popunu civilne zaštite - Ante Galić

660 921

Poslovi poljoprivrede - Danijel Boban, mag.polj.

 660 910

Tržni inspektor - Željko Elpeza, dipl.oec.

660 932

Sanitarno-komunalna inspektorica i inspektorica zaštite okoliša - Kata Grubušić

660 932

Odjel za razvoj
Šef Odjela za razvoj - Zdenko Spajić dipl. ing. agr. 660 934
Marija Galić mag. posl. oec    660 910

Stručni suradnik za malo i srednje poduzetništvo - Maja Mrvelj, dipl. ing. građ.

660 910

Služba za financije

Pomoćnik načelnika - Jozo Zadro, dipl. oec.

660 918

Odjel računovodstva

Šefica računovodstva - Iva Nuić, dipl.oec.

660 919

Viša samostalna referentica za poslove i zadaće proračuna - Milena Alpeza, oec.

660 918

Viša samostalna referntica za poslove knjigovodstva - Ružica Marić, mag. oecc.

660 919

Viši referent za poslove blagajne - Mario Iličić

660 918

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar