Naslovnica

natjecaji-i-oglasii

proracun

Noć otvorenih muzeja 2015.

Župni ured Gorica-Sovići

Bratovština Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići

Hrvatska franjevačka arheološka zbirka Sv. Stjepana u Gorici

Matica hrvatska – Ogranak Grude

pozivaju Vas na

                               N o ć   o t v o r e n i h   m u z e j a   2 0 1 5.

 

Opširnije...

Održan radni sastanak vezan za pitanja katastra

DSCI3924-001U petak, 16. siječnja 2015. godine, u općinskoj sali za sastanke održan je radni sastanak na temu  katastarskih pitanja.  Sastanku su prisustvovali direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Željko Obradović, direktor Uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove županije Hercegovačko – neretvanske Ivan Lesko, te načelnik Čitluka Ivo Jerkć. Goste je primio načelnik Ljubo Grizelj sa svojim suradnicima, šefom službe za prostorno uređenje, imovinsko - pravne, geodetske poslove i katastar  Mladenkom Barićem i šeficom odjela za imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar Antonelom Slišković. Sastanak je imao radni karakter, razmijenjene su informacije, razgovaralo se o predstojećim projektima te novom katastarskom zakonu koji je u izradi, što o novoga donosi, te što općine mogu učiniti sa svoje strane. Zakon je za Općinu Grude bitan zbog niza neriješenih pitanja vezanih uz ovo područje. Dogovoreni su daljnji sastanci na kojima će se još razgovarati na ovu tematiku.  

 

Opširnije...

Povjerenstvo granične policije Bosne i Hercegovine kod načelnika

DSCI3914U radnom posjetu općini Grude danas su, 14. siječnja 2015. godine bili članovi Povjerenstva granične policije Bosne i Hercegovine, iz terenskog ureda Zapad Bosansko Grahovo, koje je odgovorno za ovaj dio granice u općini Grude. Na razgovoru u općini Grude, pored načelnika općine Grude Ljube Grizelja bila je prisutna i Antonela Slišković šefica Odjela za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar.

Glavna tema razgovora bila su pitanja reguliranja problema u graničnom prelaznom mjestu Jabuka-Mijaca,problematika vezana za stanovništvo pomenutog prostora i sva ostala pitanja u svezi s tim.

Nakon sastanka članovi Povjerenstva i predstavnici odgovornih općinskih službi pošli su na lice mjesta upoznati se s aktualnim stanjem, nakon čega se očekuju konkretniji dogovori u svezi ovoga.

Opširnije...

Načelnik danas potpisao ugovore s pripravnicima

DSCI3892U srijedu, 14. siječnja 2015. godine u prostorijama općine Grude načelnik Ljubo Grizelj potpisao je ugovore s pripravnicima koji će svoje prvo radno iskustvo stjecati u općinskim službama i općinskim javnim ustanovama.  Javni poziv za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva objavio je načelnik, radi mogućnosti stjecanja prvog radnog iskustva u struci. Zapošljavanje pripravnika sufinancira  Federalni zavod za zapošljavanje po programu „ Jačanje konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo 2014.“  Federalni zavod financira doprinose, troškove prijevoza i prehrane (topli obrok), a razliku do 670 KM bruto pokriva Općina.  Ugovori stupaju na snagu od 1. veljače 2015. godine.

Opširnije...

Obavijest o upisu promjena u registre poljoprivrednih gospodarstava

grbSukladno članku 14. Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“ broj 42/08) sve promjene podataka prijavljujete podnošenjem zahtjeva za upis promjene podataka i dostavljanjem dokumentacije vezane za nastalu promjenu.

Svi upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava, svake godine u roku od 1. siječnja do 31. ožujka dostavljaju podatke Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu općine Grude o:

Opširnije...

Javni natječaj za dodjelu materijalnih potpora studentima za školsku 2014./2015. godinu

grbBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine                                         
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

                                    

Broj: 02-38-1616/14
Grude, 31. prosinca 2014. godine

Temeljem članka 5., stavak 1. Odluke o dodjeli materijalnih potpora studentima (Službeni glasnik općine Grude, br. 2/13) za školsku 2014./2015. godinu, r a s p i s u j e m:

J A V N I   N A T J E Č A J
za dodjelu materijalnih potpora studentima za školsku 2014./2015. godinu

 

Opširnije...

Čestitka

cestitka 2014

 

 

Rezultati Javnog poziva za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-34-1305-3/14

Grude, 22. prosinca 2014. godine

Temeljem članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08 i 2/13), na prijedlog Povjerenstva za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva, Općinski načelnik donosi

O D L U K U

o odabiru kandidata za zapošljavanje po Javnom pozivu

za zapošljavanje osoba bez radnog iskustva

Opširnije...

Stranica 1 od 27

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar